CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Giới thiệu
Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh

Quốc Lộ 22B, Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

(+84-0276).3853.606 – 3853.232

(+84-0276).3853.608

www.taniruco.com

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

13/04/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết:  20230413 – TRC – BCTC Hop nhat Quy 1.2023 20230413 – TRC – BCTC rieng Quy 1.2023 20230413 – TRC – Giai trinh nguyen nhan […]