CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Báo cáo tài chính

 • TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

  18/10/2023

  Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20231018 – TRC – BCTC Rieng quy 3.2023 20231018 – TRC – BCTC hop nhat quy 3.2023 20231018 – TRC – Giai trinh nguyen nhan […]

 • TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 2023

  31/07/2023

  Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20230731 – TRC – BCTC ban nien nam 2023 cong ty me _soat xet 20230731 – TRC – BCTC hop nhat ban […]

 • TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

  13/07/2023

  Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20230712 – TRC – BCTC hop nhat quy 2.2023 20230712 – TRC – BCTC rieng quy 2.2023 20230712 – TRC – giai trinh nguyen nhan […]

 • TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

  13/04/2023

  Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết:  20230413 – TRC – BCTC Hop nhat Quy 1.2023 20230413 – TRC – BCTC rieng Quy 1.2023 20230413 – TRC – Giai trinh nguyen nhan […]

 • TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022

  02/03/2023

  Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Giải trình LNST BCTC riêng so với năm 2021. Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây