CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI

10/05/2022

2 CAU KHOI min

Tên đơn vị: NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI

Địa chỉ: Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3.723. 688

Email: ntck.trc@gmail.com

Giới thiệu về đơn vị: 

– Thành lập: tháng 1/1983.

– Chức năng và nhiệm vụ: Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su.

Cơ cấu tổ chức bộ gồm: 

+ Ban Giám đốc. 

+ Bộ phận: Lao đông tổ chức – Tiền lương

+ Bộ phận: Kế hoạch Nông nghiệp

+ Bộ phận: Bảo vệ

+ Khu vực sản xuất: 03 khu vực

Tổ chức Đảng: Thành lập 01 Chi bộ Đảng (Chi bộ 8 – Nông Trường Cao su Cầu Khởi) trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với tổng số đảng viên hiện tại là 34 đồng chí (trong đó: 32 đồng chí chính thức; 02 đồng chí dự bị).

Đơn vị hiện đang quản lý tổng diện tích: 2.640,18897 ha vườn cây cao su; Trong đó: vườn cây kinh doanh:  2.144,26223 ha; vườn cây kiến thiết cơ bản: 495,92674 ha.