CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

NÔNG TRƯỜNG CAO SU GÒ DẦU

10/05/2022

3 GO DAU min

Tên đơn vị: Nông trường Cao su Gò Dầu         

Địa chỉ: ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276 3.859.626                              

Email: ntgd.trc2018@gmail.com

Giới thiệu về đơn vị:

– Thành lập: tháng 8/1981.

– Chức năng và nhiệm vụ: Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su.

Cơ cấu tổ chức bộ gồm: 

+ Ban Giám đốc. 

+ Bộ phận: Lao động tổ chức – Tiền lương

+ Bộ phận: Kế hoạch Nông nghiệp

+ Bộ phận: Bảo vệ

+ Khu vực sản xuất: 03 khu vực

Tổ chức Đảng: Thành lập 01 Chi bộ Đảng (Chi bộ 6 – Nông trường Cao su Gò Dầu) trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với tổng số đảng viên hiện tại là 22 đồng chí (trong đó: 20 đồng chí chính thức; 02 đồng chí dự bị).

Đơn vị hiện đang quản lý tổng diện tích:  2.097,7343 ha vườn cây cao su; Trong đó: vườn cây kinh doanh: 710,88908 ha; vườn cây kiến thiết cơ bản: 1.386,84522 ha trong năm 2022.