CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI

10/05/2022

1 BEN CUI min

Tên đơn vị: NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI   

Địa chỉ: Ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3.774.416    Fax: 0276 3.774.416    

Email: ntbc.trc@gmail.com

Giới thiệu về đơn vị: 

  • Thành lập: tháng 10/ 1981

– Chức năng và nhiệm vụ: Trồng, chăm sóc, cung cấp gỗ giống, cây giống và khai thác mủ cao su.

Cơ cấu tổ chức bộ gồm: 

+ Ban Giám đốc. 

+ Bộ phận: Lao động tổ chức – Tiền lương

+ Bộ phận: Kế hoạch Nông nghiệp

+ Bộ phận: Bảo vệ

+ Khu vực sản xuất: 02 khu vực

Tổ chức Đảng: Thành lập 01 Chi bộ Đảng (Chi bộ 7 – Nông Trường Cao su Bến Củi) trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với tổng số đảng viên hiện tại là 23 đồng chí (trong đó: 22 đồng chí chính thức; 01 đồng chí dự bị).

Đơn vị hiện đang quản lý tổng diện tích: 2.236,11101 ha vườn cây cao su; Trong đó: vườn cây kinh doanh:  1.1196,13327 ha; vườn cây kiến thiết cơ bản: 1.036,65122 ha, vườn cây TMTC: 1.32764 ha, vườn nhân: 1.99888 trong năm 2022.