CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Giới thiệu
Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh

Quốc Lộ 22B, Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

(+84-0276).3853.606 – 3853.232

(+84-0276).3853.608

www.taniruco.com