CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU

27/06/2022

4 TAY NINH SIEM RIEP min

Tên công ty: CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU          

Tên tiếng anh: TAY NINH SIEM REAP APHIVATH CAOUTCHOUC Co.,Ltd

Tên viết tắt: TNSI

Địa chỉ: ấp Ou Kroch, xã Trapeang Prasat, huyện Trapeang Prasat, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia. 

Điện thoại: +855 656 666 657

Email: tayninhsiemriep.trc@gmail.com

Giới thiệu về Công ty:

Công ty được thành lập theo Quyết định số 1153/QĐ-CSTN ngày 06 tháng 11 năm 2011 từ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với tên “Công ty Phát triẻn Cao su Tây Ninh Siêm Riệp” sau đã đổi tên thành “Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su” từ ngày 01 tháng 03 năm 2014. Được đầu tư 100% vốn từ Công ty mẹ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đăng ký kinh doanh là Trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su.

Cơ cấu tổ chức bộ gồm: 

+ Ban Tổng giám đốc. 

+ Phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền lương. 

+ Phòng Tài chính kế toán. 

+ Phòng Kỹ thuật nông nghiệp. 

+ Phòng Kế hoạch – Thị trường kinh doanh – Xây dựng cơ bản. 

+ Nông trường 1.

+ Nông trường 2.

+ Nông trường 3.

Tổ chức Đảng: Thành lập 01 Chi bộ Đảng (Chi bộ 10) trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với tổng số đảng viên hiện tại là 23 đồng chí (trong đó: 20 đồng chí chính thức; 03 đồng chí dự bị).

Tổ chức Công đoàn: Công đoàn cơ sở công ty trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh, được chia làm 04 tổ Công đoàn trực thuộc với 49 công đoàn viên.

Tổ chức Đoàn thanh niên: Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, với tổng số 15 đoàn viên thanh niên.

Công ty hiện đang quản lý tổng diện tích 6.410,51 ha vườn cây cao su; Trong đó: vườn cây kinh doanh: 1.897,28 ha; vườn cây kiến thiết cơ bản: 4,513,23 ha trong năm 2022.