CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Liên hệ

10/05/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Địa chỉ: Quốc Lộ 22B, Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 3900 242 776
Điện thoại: (+84-0276).3.853.606 – 3.853.232
Fax: (+84-0276).3.853.608
Email : vanthu.trc@gmail.com
Website: www.taniruco.com