CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

07/09/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Quyết định nghỉ hưu:

1. Ông Lê Văn Chành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, từ ngày 01/11/2023.

2. Ông Trương Văn Minh – Phó Tổng giám đốc, từ ngày 01/10/2023.

Thông tin chi tiết: TRC_769 CONG BO THONG TIN_QĐ NGHI HUU