CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010

09/03/2010

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/03/2010 và 18/03/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2010
Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 09/04/2010
Địa điểm tổ chức đại hội: số 149 Quốc lộ 22b, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TRC vào những ngày 18, 19 và 22/03/2010.