CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6

17/12/2021

TRC- CBTT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 do cập nhật thông tin Căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

08/05/2023

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS, kể từ ngày 01/6/2023. TRC-QĐ421- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc […]