CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

13/07/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin chi tiết:

20230712 – TRC – BCTC hop nhat quy 2.2023

20230712 – TRC – BCTC rieng quy 2.2023

20230712 – TRC – giai trinh nguyen nhan LNST quy 2.2023 giam so cung ky nam 2022