CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

13/04/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin chi tiết: 

20230413 – TRC – BCTC Hop nhat Quy 1.2023

20230413 – TRC – BCTC rieng Quy 1.2023

20230413 – TRC – Giai trinh nguyen nhan LNST quy 1.2023 giam so cung ky 2022