CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 2023

31/07/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin chi tiết:

20230731 – TRC – BCTC ban nien nam 2023 cong ty me _soat xet

20230731 – TRC – BCTC hop nhat ban nien nam 2023_soat xet

20230731 – TRC – giai trinh LNST BCTC ban nien nam 2023 giam hon 10% so cung ky 2022 va so truoc soat xet