CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

01/04/2013

Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) mời Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2013 tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian tổ chức: 8h ngày 18/04/2013
Đại điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
(Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Để biết thêm chi tiết có thể xem Thư mời đính kèm hoặc liên lạc theo thông tin như sau:
Công ty CP Cao su Tây Ninh
ĐT: (066) 3853606 – 3853232
Fax: (066) 3853608
Hotline: (066) 3505060
Email: taniruco@gmail.com
Website: www.taniruco.com.vn

Chi tiết Thư mời Xem hoặc Tải về tại đây
Chi tiết Giấy ủy quyền Xem hoặc Tải về tại đây