CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022

28/11/2022

TRC- Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022; thông tin:

  • Ngày Đăng ký cuối cùng: Ngày 19/12/2022.
  • Ngày Thanh toán cổ tức: Ngày 31/3/2023.

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây