CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

22/01/2021

Chi tiết Giải trình Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

07/09/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Quyết định nghỉ hưu: 1. Ông Lê Văn Chành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, từ ngày 01/11/2023. 2. Ông Trương Văn Minh – Phó Tổng giám đốc, từ ngày 01/10/2023. Thông tin chi tiết: TRC_769 CONG BO THONG TIN_QĐ NGHI HUU

TRC- CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

07/09/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Quyết định và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Thông tin chi tiết: TRC_768 CONG BO THONG TIN_DIEU LE SUA DOI BO SUNG CONG TY

TRC- THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

06/09/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố thông tin: Bà Trần Thị Tố Anh – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán là người công bố thông tin mới từ ngày 06/9/2023. 20230906 – TRC – CBTT thay doi nguoi duoc uy quyen CBTT

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 2023

31/07/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20230731 – TRC – BCTC ban nien nam 2023 cong ty me _soat xet 20230731 – TRC – BCTC hop nhat ban […]