CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Công ty CP Cao su Tây Ninh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Kinh tế Trung ương

19/04/2023

Hôm nay, ngày 19/4/2023, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh rất vinh dự được đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, Ủy Ban Nhân Dân và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về việc khảo sát thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

z4276973662024 0dd9e154544f1b9d1c11286dfc6fb99a

Nội dung buổi làm việc: Đánh giá về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH tại doanh nghiệp và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

z4276973660784 922d2d370e7171f69965fea4a9e669ec

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương đã trao đổi nhiều vấn đề về chính sách – chế độ cho người lao động tại doanh nghiệp; Đồng thời, Đoàn cũng đã ghi nhận các ý kiến thực tế của Ban lãnh đạo Công ty; các kiến nghị, giải pháp có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách tại doanh nghiệp (bao gồm cả các ý kiến về Dự thảo luật BHXH sửa đổi).

(TTNB-TRC)