CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

13/04/2021

NỘI DUNG: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
1. Báo cáo tài chính riêng quý I/2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021
3. Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020
4. Bổ sung thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Cv số 447/CSTN-TCKT ngày 12/04/2021

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

13/04/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết:  20230413 – TRC – BCTC Hop nhat Quy 1.2023 20230413 – TRC – BCTC rieng Quy 1.2023 20230413 – TRC – Giai trinh nguyen nhan […]

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022

02/03/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Giải trình LNST BCTC riêng so với năm 2021. Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây