CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

13/04/2021

NỘI DUNG: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
1. Báo cáo tài chính riêng quý I/2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021
3. Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020
4. Bổ sung thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Cv số 447/CSTN-TCKT ngày 12/04/2021

TRC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/ 2023

15/01/2024

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 và Giải trình nguyên nhân LNST quý 4/2023 tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20240115 – TRC – BCTC rieng quy 4.2023 20240115 – TRC – BCTC hop nhat quy 4.2023 20240115 – TRC […]

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

18/10/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20231018 – TRC – BCTC Rieng quy 3.2023 20231018 – TRC – BCTC hop nhat quy 3.2023 20231018 – TRC – Giai trinh nguyen nhan […]

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT NĂM 2023

31/07/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20230731 – TRC – BCTC ban nien nam 2023 cong ty me _soat xet 20230731 – TRC – BCTC hop nhat ban […]

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

13/07/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết: 20230712 – TRC – BCTC hop nhat quy 2.2023 20230712 – TRC – BCTC rieng quy 2.2023 20230712 – TRC – giai trinh nguyen nhan […]

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

13/04/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình LNST BCTC so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin chi tiết:  20230413 – TRC – BCTC Hop nhat Quy 1.2023 20230413 – TRC – BCTC rieng Quy 1.2023 20230413 – TRC – Giai trinh nguyen nhan […]