CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Bảng giá cao su các thị trường (tham khảo)

17/09/2013

Update rubber price on Tokyo Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, Agricultural Future of Thailand, Singapore Exchange – SGX, Malaysian Rubber Exchange, India (Rubber Board), Rubber Thai…

Giá cao su tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange(auto update)

Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE) (auto update)

————————————————————————————-
Giá cao su tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan – Agricultural Future of Thailand (AFET) (auto update)

————————————————————————————-
Giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Xingapo – Singapore Exchange – SGX (auto update)
Chú ý: Hiện cao su kỳ hạn tại SICOM đã chuyển sang giao dịch tại Sở hàng hóa Singapo (Singapore Exchange – SGX)
Các loại cao su được giao dịch là:
– SICOM RSS3 Rubber Futures
– SICOM TSR20 Rubber Futures
– SICOM OTC Rubber SIR20 Futures
– SICOM OTC Rubber SMR20 Futures
– SICOM OTC Rubber STR20 Futures

Để xem giá, các bạn bấm vào mục Contract và chọn loại hàng cần xem.
Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung
————————————————————————————-
Giá cao su tại Sở giao dịch cao su Malaixia – Malaysian Rubber Exchange MRE) (auto update)


————————————————————————————-

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan (nguồn từ RUBBER THAI)
Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-
Giá cao su Ấn Độ (nguồn từ Hiệp hội cao su Ấn Độ – Rubber Board)
Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung