CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PTCS

15/11/2023

– Sáng ngày 11/11/2023, Ban lãnh đạo và các Phòng ban Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã đến thăm và chúc mừng Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS tại Campuchia.

z4874889341259 793e2a0b9fcf307277b7532d42432332 scaled

Đ/c Nguyễn Hồng Thái – Phụ trách điều hành Công ty và Đ/c Lê Văn Chành – TV.HĐQT Công ty CP CS Tây Ninh trao giấy khen và tiền thưởng cho Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS

– Đoàn mừng công do Đ/c Nguyễn Hồng Thái – Phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh làm trưởng đoàn đến khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân CB.CNV Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023, về trước 57 ngày kế hoạch được giao.

z4874891606453 890cdf3af6f2f5d5324f1cacb2b2ba75

z4874892351679 9f7e8f78ab7931b70022d4106068c17dz4874893074910 f039d30f26e1dbd086fd9902dfb62c70z4874893706886 0b630bdde5914ecbf0e343397f9c2b3b scaled Đ/c Nguyễn Hồng Thái – Phụ trách điều hành Công ty CP Cao su Tây Ninh khen thưởng các tập thể hoàn thành kế hoạch năm 2023 tại Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS

z4874894250511 69352ec10c537f7c5947352837513565 scaled

Đ/c Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành kế hoạch năm 2023 tại Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS