TIN MỚI
Nghị quyết HĐQT v/v kết quả SXKD 9 tháng năm 2020 , Giải trình LNST Quý III-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước , BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2020 , BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2020 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng
.:: SẢN PHẨM
 
Mủ Ly Tâm
 
TIÊU CHUẨN HÓA LÝ CAO SU LY TÂM (HA)
  1/- Tổng hàm lượng chất rắn, % (m/m), không nhỏ hơn 61,5
2/- Hàm lượng cao su khô, % (m/m), không nhỏ hơn 60,0
3/- Chất không chứa cao su, % (m/m), không nhỏ hơn 2,0
4/- Độ kiềm (NH3), % (m/m) tính theo khối lượng latex cô đặc

 • Không nhỏ hơn
 • 60
 • Không lớn hơn 
 • -
                                                                                                         
  5/- Tính ổn định cơ học, giây, không nhỏ hơn 650
  6/- Trị số axít béo bay hơi (VFA) không lớn hơn  0,20
  7/- Trị số KOH, không lớn hơn 1,0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  QUY TRÌNH SẢN XUẤT
  Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
  Giải trình LNST Quý III-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
  Sở GD Chứng khoán TP.HCM - Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019
  Giải trình LNST Quý II-2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
  CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN
  Thông báo thay đổi người đại diện CBTT
  Giải trình LNST Quý 1-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
  Thông báo v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý
  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
  Hiệp hội cao su Việt nam
  Tạp Chí Cao Su Việt Nam