TIN MỚI
NIÊM YẾT THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN , THƯ NGỎ v/v Hợp tác tổ chức đấu giá cao su thanh lý , BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2018 , BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2019 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Citigroup Global Market Ltd (CGML)
Templeton Frontier Markets Fund
Korea Investment Management
Amersham Limited
Vietnam Holdings
Fullerton Fund Management
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
PXP Vietnam Fund
.:: ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU GÒ DẦU
Trụ sở: Xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, TN.
Tel: 066 3 859 626
Fax: 066 3 859 626
Nông trường hiện nay quản lý 2.305,17 ha cao su, gồm 2.072,28 ha cao su kinh doanh và 15,88 ha cao su kiến thiết cơ bản và 217,01 ha cao su trồng mới tái canh.....
[++ XEM TIẾP]
NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI
Trụ sở: Xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu, TN.
Tel: 066 3 773 453
Fax: 066 3 773 453
Nông trường hiện nay quản lý 2.638, 15 ha cao su, gồm 1.962,11 ha cao su kinh doanh và 676,04 ha cao su kiến thiết cơ bản....
[++ XEM TIẾP]
NÔNG TRƯỜNG CAO SU GÒ DẦU
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI
Trụ sở: Xã Bến Củi, H.Dương Minh Châu, TN
Tel: 066 3 774 416
Fax:
066 3 774 772
Nông trường hiện nay quản lý 2.274,1 ha cao su, gồm 2.253,85 ha cao su kinh doanh...
[++ XEM TIẾP]
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN
 
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN
Xí nghiệp cơ khí chế biến là một đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần cao su Tây Ninh. Tổng số CBCNV hiện nay là 128. Trong đó gồm có Ban giám đốc, 01 phòng chức năng nhiệm vụ, 01 đội xe vận chuyển,...
[++ XEM TIẾP]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu từ ngày 01/12 đến 31/12/2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu từ ngày 16/11 đến 30/11/2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu năm 2017
THƯ NGỎ V/v hợp tác tổ chức đấu giá cao su thanh lý
V/v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Hiệp hội cao su Việt nam
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC)