TIN MỚI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 , THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT , CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 , TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng
.:: ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU GÒ DẦU
Trụ sở: Xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, TN.
Tel: 066 3 859 626
Fax: 066 3 859 626
Nông trường hiện nay quản lý 2.305,17 ha cao su, gồm 2.072,28 ha cao su kinh doanh và 15,88 ha cao su kiến thiết cơ bản và 217,01 ha cao su trồng mới tái canh.....
[++ XEM TIẾP]
NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI
Trụ sở: Xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu, TN.
Tel: 066 3 773 453
Fax: 066 3 773 453
Nông trường hiện nay quản lý 2.638, 15 ha cao su, gồm 1.962,11 ha cao su kinh doanh và 676,04 ha cao su kiến thiết cơ bản....
[++ XEM TIẾP]
NÔNG TRƯỜNG CAO SU GÒ DẦU
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI
Trụ sở: Xã Bến Củi, H.Dương Minh Châu, TN
Tel: 066 3 774 416
Fax:
066 3 774 772
Nông trường hiện nay quản lý 2.274,1 ha cao su, gồm 2.253,85 ha cao su kinh doanh...
[++ XEM TIẾP]
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN
 
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN
Xí nghiệp cơ khí chế biến là một đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần cao su Tây Ninh. Tổng số CBCNV hiện nay là 128. Trong đó gồm có Ban giám đốc, 01 phòng chức năng nhiệm vụ, 01 đội xe vận chuyển,...
[++ XEM TIẾP]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
TRC- Công bố thông tin
TRC- Công bố thông tin
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam