TGĐ Lê Văn Chành nhận Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia 25/04/2021 tại Hội trường Bộ Quốc Phòng
TGĐ Lê Văn Chành nhận Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia 25/04/2021 tại Hội trường Bộ Quốc Phòng