TIN MỚI
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2020 , Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 , Nghị quyết HĐQT v/v thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 , CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng
.::THÔNG TIN CỔ ĐÔNG » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019
16/04/2019 07:34 am


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 Tải về tại đây
  2. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và phương hướng 2019 Tải về tại đây
  3. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2018 Tải về tại đây
  4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2018 Tải về tại đây
  5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây
TRC
Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

  » Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (16/04/19)
  » Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (14/03/19)
  » CBTT v/v chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 (14/03/19)
  » Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (30/06/18)
  » Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 (26/06/18)
  » Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 (18/06/18)
  » CBTT v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 (24/05/18)
  » Công văn Tập đoàn trả lời v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 của CTCP Cao su Tây Ninh (24/05/18)
  » Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (04/04/18)
  » Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 (04/04/18)


 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN
Thông báo thay đổi người đại diện CBTT
Giải trình LNST Quý 1-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Thông báo v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý
Giải trình chênh lệch LNST năm 2019 so với năm 2018
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam