TIN MỚI
THƯ NGỎ v/v Hợp tác tổ chức đấu giá các loại vật tư thu hồi, hết hạn sử dụng , NIÊM YẾT THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN , NIÊM YẾT THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN , THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CAO SU THANH LÝ ĐỢT 2-2020 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng
.::THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019
16/04/2019 07:34 am


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 Tải về tại đây
  2. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và phương hướng 2019 Tải về tại đây
  3. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2018 Tải về tại đây
  4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2018 Tải về tại đây
  5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây
TRC
Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

  » Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (16/04/19)
  » THÔNG BÁO V/V ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021 (05/04/19)
  » NIÊM YẾT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ (28/03/19)
  » Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (14/03/19)
  » CBTT v/v chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 (14/03/19)
  » BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 (KIỂM TOÁN) (14/03/19)
  » BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2018 (KIỂM TOÁN) (14/03/19)
  » BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 (14/03/19)
  » BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2018 (14/03/19)
  » BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018 (14/03/19)


 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu từ ngày 01/12 đến 31/12/2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu từ ngày 16/11 đến 30/11/2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu năm 2017
THƯ NGỎ V/v hợp tác tổ chức đấu giá cao su thanh lý
V/v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam