TIN MỚI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 , THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT , CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 , TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

CBTT- GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 CBTT- GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
(28/03/2022 08:50 am)

TRC công bố thông tin:

1. Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

TRC- Nghị quyết HĐQT ngày 19/11/2021 TRC- Nghị quyết HĐQT ngày 19/11/2021
19/11/2021 07:55 am
Nghị quyết 1189/NQHĐQT-CSTN ngày 19/11/2021: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/11/2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/11/2021
10/11/2021 09:04 am
TRC- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thỏa thuận chính thức Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/11/2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/11/2021
01/11/2021 09:14 am
TRC- Nghị quyết HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021TRC- NGHỊ QUYẾT - THÔNG BÁO THANH TOÁN CỔ TỨC TRC- NGHỊ QUYẾT - THÔNG BÁO THANH TOÁN CỔ TỨC
28/09/2021 01:49 am
1. NGHỊ QUYẾT HĐQT: Thanh toán cổ tức Đợt 2/2020

2. THÔNG BÁO: Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán cổ tức Đợt 2/2020

Nghị quyết HĐQT về chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Nghị quyết HĐQT về chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
01/06/2021 12:33 am
TRC- Công ty CPCS Tây Ninh tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 29/06/2021

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây

THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
04/02/2021 01:42 am
Thông báo ngày 03/2/2021. 

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 03/2/2021 NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 03/2/2021
04/02/2021 01:40 am
Nghị quyết HĐQT 03/02/2021 V/v kết quả SXKD năm 2020, KH năm 2021 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2020 NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2020
25/11/2020 01:21 am
Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày 24/11/2020

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt phương án thoái vốn tại CTCP PTĐT và KCN Cao su VN Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt phương án thoái vốn tại CTCP PTĐT và KCN Cao su VN
16/11/2020 06:37 am
Nghị quyết HĐQT ngày 16/11/2020

Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty
21/10/2020 04:06 am
Quyết định ngày 21/10/2020

Nghị quyết HĐQT v/v kết quả SXKD 9 tháng năm 2020 Nghị quyết HĐQT v/v kết quả SXKD 9 tháng năm 2020
20/10/2020 01:20 am
Nghị quyết HĐQT ngày 19/10/2020

CBTT liên quan đến ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó TGĐ Công ty CBTT liên quan đến ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó TGĐ Công ty
16/09/2020 02:16 pm
CBTT ngày 15/09/2020

THÔNG BÁO v/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý THÔNG BÁO v/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý
18/08/2020 06:46 am
Thông báo ngày 18/08/2020

THÔNG BÁO v/v lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý THÔNG BÁO v/v lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý
10/08/2020 04:13 am
Thông báo ngày 10/08/2020

Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 (06/07/2020 06:33 am)
Nghị quyết HĐQT v/v thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 (06/07/2020 06:32 am)
Sở GD Chứng khoán TP.HCM - Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/05/2020 12:19 am)
Sở GD Chứng khoán TP.HCM - Thông báo HỦY danh sách cổ đông chốt ngày ĐKCC 03/04/2020 (17/05/2020 12:18 am)
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (14/05/2020 02:59 am)
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - Thông báo HỦY danh sách cổ đông chốt ngày ĐKCC 03/04/2020 (14/05/2020 02:59 am)
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (06/05/2020 06:28 am)
Thông báo HỦY danh sách cổ đông chốt ngày ĐKCC 03/04/2020 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (06/05/2020 06:28 am)
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (06/05/2020 06:28 am)
CBTT công văn chấp thuận của Sở KHĐT Tây Ninh v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (24/04/2020 04:10 am)
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
TRC- Công bố thông tin
TRC- Công bố thông tin
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam