TIN MỚI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 , THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT , CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 , TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6 TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
(17/12/2021 08:58 am)

TRC- CBTT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 do cập nhật thông tin Căn cước công dân của người đại diện pháp luật.

TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021 TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
19/11/2021 08:07 am
TRC- CBTT: Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021; tỷ lệ 10%/mệnh giá

TRC- Công bố thông tin TRC- Công bố thông tin
27/09/2021 09:17 am
Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt Đợt 2 năm 2020

TRC- Công bố thông tin TRC- Công bố thông tin
07/07/2021 09:00 am
1. TRC_CBTT- Quyết định số 740 về việc ban hành Điều lệ-Quy chế 2021

2. TRC_CBTT Thông báo ký HĐ kiểm toán BCTC 2021- Công ty TNHH Kiểm toán AFC- Chi nhánh phía bắc.

Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
01/06/2021 12:43 am
TRC- Công ty CPCS Tây Ninh tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 29/06/2021

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
07/04/2021 07:34 am
TRC - CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
22/01/2021 07:35 am
TRC

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
04/01/2021 09:31 am
Báo cáo ngày 04/01/2021

Trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 Trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2020
04/01/2021 09:29 am
Công văn ngày 04/01/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
04/01/2021 09:28 am
Báo cáo ngày 04/01/2021

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
03/12/2020 12:34 am
Thông báo ngày 02/12/2020

Thông báo v/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý Thông báo v/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý
26/11/2020 09:03 am
TRC -  

Thông báo v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý Thông báo v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý
16/11/2020 03:29 am
TRC -  

Đại biểu Quốc hội nói 'cây cao su thải khí CO2 là xuất phát từ cảm xúc cá nhân' Đại biểu Quốc hội nói 'cây cao su thải khí CO2 là xuất phát từ cảm xúc cá nhân'
09/11/2020 09:41 am
'Nói cao su là loại cây độc, hấp thụ O2 và thải ra CO2, ĐBQH Ksor Phước Hà xuất phát từ cảm xúc cá nhân, nhằm lên án thực tế tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, ĐBQH nói sai thì phải xin lỗi' - Ông Ngô Sĩ Hoài nêu ý kiến.

Giải trình LNST Quý III-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước Giải trình LNST Quý III-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
14/10/2020 02:28 am
TRC

Sở GD Chứng khoán TP.HCM - Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 (20/07/2020 12:23 am)
Giải trình LNST Quý II-2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (14/07/2020 09:40 am)
CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN (30/06/2020 07:54 am)
Thông báo thay đổi người đại diện CBTT (05/06/2020 01:56 am)
Giải trình LNST Quý 1-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (09/04/2020 02:29 pm)
Thông báo v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý (03/03/2020 03:35 am)
Giải trình chênh lệch LNST năm 2019 so với năm 2018 (03/03/2020 03:25 am)
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá (03/03/2020 03:17 am)
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá (27/02/2020 08:58 am)
Thông báo v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý (18/02/2020 09:34 am)
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
TRC- Công bố thông tin
TRC- Công bố thông tin
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam