TIN MỚI
Nhịp đập Thị trường 27/02: Kéo chỉ số thành công, cổ phiếu Diamond tăng giá , Giải trình chênh lệch LNST năm 2019 so với năm 2018 , BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2019 , BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ NĂM 2019 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

Giải trình chênh lệch LNST năm 2019 so với năm 2018 Giải trình chênh lệch LNST năm 2019 so với năm 2018
(27/02/2020 08:58 am)

TRC


.:: CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
22/07/2013 12:48 am

.:: ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH NĂM 2018 ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH NĂM 2018
23/07/2018 06:19 am
Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
ĐIỀU LỆ THAY ĐỔI NĂM 2014 (26/04/2014 03:13 am)
ĐIỀU LỆ THAY ĐỔI NĂM 2013 (09/05/2013 07:44 am)

.:: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
13/02/2020 05:47 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2018 Công ty CP Cao su Tây Ninh
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (20/03/2017 01:28 am)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (13/04/2015 06:39 am)

.:: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CBTT xin giải trình CV 131 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM CBTT xin giải trình CV 131 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
18/02/2020 09:34 am
TRC -  
CBTT về việc Điều chỉnh nội dung Báo cáo quản trị Công ty 2019 (18/02/2020 09:30 am)
CBTT xin giải trình về việc Điều chỉnh nội dung Báo cáo quản trị Công ty 2019 (13/02/2020 07:57 am)

.:: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2020 NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2020
13/02/2020 06:55 am
TRC -   Nghị quyết HĐQT lần 1
NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 4-2019 (13/02/2020 06:52 am)
NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3-2019 (13/02/2020 06:51 am)

.:: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO SXKD THÁNG 01/2020 BÁO CÁO SXKD THÁNG 01/2020
13/02/2020 06:36 am
TRC -   Báo cáo tình hình SXKD tháng 01/2020
BÁO CÁO SXKD THÁNG 12/2019 (13/02/2020 06:36 am)
BÁO CÁO SXKD THÁNG 11/2019 (13/02/2020 06:36 am)

.:: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
13/02/2020 08:58 am
TRC -  Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2019 (11/07/2019 06:32 am)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018 (14/03/2019 07:41 am)

.:: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2019
27/02/2020 08:55 am
Báo cáo Quyết toán Tài chính đã kiểm toán Hợp nhất năm 2019 Công ty CP Cao su Tây Ninh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ NĂM 2019 (27/02/2020 08:54 am)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2019 (13/02/2020 04:30 am)

.:: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
25/04/2019 12:20 am
Công ty CP Cao su Tây Ninh CBTT v/v Nghị quyết ĐHCĐ TN 2019
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (25/04/2019 12:19 am)
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (16/04/2019 12:34 am)

.:: BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
Bảng giá cao su các thị trường (tham khảo)
17/09/2013 01:27 am

CẬP NHẬT GIÁ CAO SU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH QUAN TRỌNG

Update rubber price on Tokyo Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, Agricultural Future of Thailand, Singapore Exchange – SGX, Malaysian Rubber Exchange, India (Rubber Board), Rubber Thai…


 

 

Giá cao su tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange (auto update)

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE) (auto update)

 


 

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan – Agricultural Future of Thailand (AFET) ((auto update)

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Xingapo – Singapore Exchange – SGX (auto update)

Chú ý: Hiện cao su kỳ hạn tại SICOM đã chuyển sang giao dịch tại Sở hàng hóa Singapo (Singapore Exchange – SGX)

Các loại cao su được giao dịch là:

  • SICOM RSS3 Rubber Futures
  • SICOM TSR20 Rubber Futures
  • SICOM OTC Rubber SIR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber SMR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber STR20 Futures
  • Để xem giá, các bạn bấm vào mục Contract và chọn loại hàng cần xem.

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch cao su Malaixia – Malaysian Rubber Exchange MRE) (auto update)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan (nguồn từ RUBBER THAI)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su Ấn Độ (nguồn từ Hiệp hội cao su Ấn Độ – Rubber Board)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung


.:: TIN NGÀNH CAO SU
100% tổ đội Cao su Tây Ninh hoàn thành trước kế hoạch
18/12/2017 02:01 am
CSVNO – Góp phần cho Công ty CPCS Tây Ninh hoàn thành kế hoạch (KH) trước 25 ngày là sự cố gắng rất lớn của nhiều tập thể tổ, đội tại 3 nông trường trực thuộc.
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/6/2015 (30/06/2015 12:27 am)
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4/2015 (07/04/2015 12:45 am)

.:: TIN CHỨNG KHOÁN
Nhịp đập Thị trường 27/02: Kéo chỉ số thành công, cổ phiếu Diamond tăng giá
27/02/2020 09:17 am

VN-Index  đã được kéo lên trên tham chiếu thành công trong phiên chiều nay. Chỉ số đã chạy một lèo không nghỉ, không giảm trong suốt phiên chiều, tất nhiên chủ yếu là nhờ VN30-Index . Đà tăng của chỉ số nhóm VN30  lẫn  VN-Index  đã lan tỏa khắp sàn HOSE, dẫn đến kết quả 251 mã tăng giá, so với 104 mã giảm giá tại thời điểm cuối ngày, và sang cả HNX. Ngạc nhiên, chỉ số UPCoM-Index lại bình thản đi ngang cho đến cuối ngày.

Nhịp đập Thị trường 25/02: Quay về vùng 890 điểm (25/02/2020 06:27 am)
Nhịp đập Thị trường 24/02: Cơn bán tháo tạm dừng, nhóm dược bứt phá (24/02/2020 03:52 am)

.:: TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
22/08/2016 08:30 am
Công ty CP Cao su Tây Ninh thông báo tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Cử nhân luật chính quy (18/08/2016 01:35 am)


 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
Giải trình chênh lệch LNST năm 2019 so với năm 2018
CBTT xin giải trình CV 131 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
CBTT về việc Điều chỉnh nội dung Báo cáo quản trị Công ty 2019
CBTT xin giải trình về việc Điều chỉnh nội dung Báo cáo quản trị Công ty 2019
Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam