TIN MỚI
Chứng khoán ngày 29/3/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật , Nhận định thị trường ngày 29/3/2017: "Tiếp tục rung lắc" , Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/3/2017 , Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/3/2017 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Citigroup Global Market Ltd (CGML)
Templeton Frontier Markets Fund
Korea Investment Management
Amersham Limited
Vietnam Holdings
Fullerton Fund Management
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
PXP Vietnam Fund

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(20/03/2017 01:28 am)

TRC -   Báo cáo thường niên 2016 Công ty CP Cao su Tây Ninh


.:: CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
22/07/2013 12:48 am

.:: ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐIỀU LỆ CÔNG TY
09/05/2013 03:33 am
TRC công bố Điều lệ Công ty CP Cao su Tây Ninh

.:: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
13/04/2015 06:39 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2014 Công ty CP Cao su Tây Ninh
Báo cáo thường niên năm 2015 (25/07/2012 12:38 am)

.:: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
V/v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015 V/v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015
11/01/2016 01:36 am
TRC thông báo v /v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2015 (29/12/2015 12:28 am)
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2014 (13/05/2015 12:39 am)

.:: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN I/2016 NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN I/2016
13/01/2016 07:11 am
TRC -   Nghị quyết HĐQT lần 1/2016
CBTT - Kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài Chính (28/01/2015 06:23 am)
NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN I/2015 (28/01/2015 06:18 am)

.:: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO SXKD THÁNG 01/2017 BÁO CÁO SXKD THÁNG 01/2017
06/03/2017 12:23 am
TRC -   Báo cáo tình hình SXKD tháng 01/2017
BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD THÁNG NĂM 2016 (17/01/2017 12:41 am)
BÁO CÁO SXKD THÁNG 11/2016 (17/01/2017 12:34 am)

.:: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
06/02/2017 03:15 pm
TRC -  Báo cáo Quản trị Công ty trong năm 2016
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2016 (18/08/2016 12:47 am)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015 (03/08/2015 12:01 am)

.:: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2016
20/03/2017 01:27 am
Báo cáo Quyết toán Tài chính đã kiểm toán năm 2016 Công ty CP Cao su Tây Ninh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ (KIỂM TOÁN) NĂM 2016 (20/03/2017 01:25 am)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 (20/03/2017 01:25 am)

.:: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC
29/04/2016 12:20 am
CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC Q1-2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (19/04/2016 12:40 am)
Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh (11/04/2016 02:53 am)

.:: BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
Bảng giá cao su các thị trường (tham khảo)
17/09/2013 01:27 am

CẬP NHẬT GIÁ CAO SU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH QUAN TRỌNG

Update rubber price on Tokyo Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, Agricultural Future of Thailand, Singapore Exchange – SGX, Malaysian Rubber Exchange, India (Rubber Board), Rubber Thai…


 

 

Giá cao su tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange (auto update)

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE) (auto update)

 


 

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan – Agricultural Future of Thailand (AFET) ((auto update)

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Xingapo – Singapore Exchange – SGX (auto update)

Chú ý: Hiện cao su kỳ hạn tại SICOM đã chuyển sang giao dịch tại Sở hàng hóa Singapo (Singapore Exchange – SGX)

Các loại cao su được giao dịch là:

  • SICOM RSS3 Rubber Futures
  • SICOM TSR20 Rubber Futures
  • SICOM OTC Rubber SIR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber SMR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber STR20 Futures
  • Để xem giá, các bạn bấm vào mục Contract và chọn loại hàng cần xem.

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch cao su Malaixia – Malaysian Rubber Exchange MRE) (auto update)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan (nguồn từ RUBBER THAI)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su Ấn Độ (nguồn từ Hiệp hội cao su Ấn Độ – Rubber Board)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung


.:: TIN NGÀNH CAO SU
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/6/2015
30/06/2015 12:27 am

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4/2015 (07/04/2015 12:45 am)
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/2/2015 (12/02/2015 12:21 am)

.:: TIN CHỨNG KHOÁN
Chứng khoán ngày 29/3/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật
29/03/2017 12:46 am

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 29/3/2017 qua "lăng kính" phân tích kỹ thuật.


Nhận định thị trường ngày 29/3/2017: "Tiếp tục rung lắc" (29/03/2017 12:44 am)
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/3/2017 (29/03/2017 12:38 am)

.:: TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
22/08/2016 08:30 am
Công ty CP Cao su Tây Ninh thông báo tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Cử nhân luật chính quy (18/08/2016 01:35 am)


 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
V/v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2015
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2014
CBTT - Báo cáo thường niên năm 2013
CBTT - thời gian tổ chức ĐHCĐ 2014
CBTT - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I-2013
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Hiệp hội cao su Việt nam
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC)