TIN MỚI
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 , THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2021 , Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021 , Nghị quyết HĐQT về chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
(04/06/2021 09:47 am)

TRC gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội:
   1. Chương trình Đại hội
   2. Quy chế làm việc
   3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
   4. Báo cáo của Ban kiểm soát
   5. Báo cáo của Tổng giám đốc
   6. Báo cáo tài chính (đã kiểm toán)
   7. Tờ trình
   8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây


.:: CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
22/07/2013 12:48 am

.:: ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH NĂM 2018 ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH NĂM 2018
23/07/2018 06:19 am
Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
ĐIỀU LỆ THAY ĐỔI NĂM 2014 (26/04/2014 03:13 am)
ĐIỀU LỆ THAY ĐỔI NĂM 2013 (09/05/2013 07:44 am)

.:: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
15/03/2021 03:12 pm
TRC -   Báo cáo thường niên 2020 Công ty CP Cao su Tây Ninh
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (16/03/2020 06:55 am)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (13/02/2020 05:47 am)

.:: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
01/06/2021 12:43 am
TRC- Công ty CPCS Tây Ninh tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 29/06/2021

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 (07/04/2021 07:34 am)
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (22/01/2021 07:35 am)

.:: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nghị quyết HĐQT về chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Nghị quyết HĐQT về chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
01/06/2021 12:33 am
TRC- Công ty CPCS Tây Ninh tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 29/06/2021

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (04/02/2021 01:42 am)
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 03/2/2021 (04/02/2021 01:40 am)

.:: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO SXKD THÁNG 01 NĂM 2021 BÁO CÁO SXKD THÁNG 01 NĂM 2021
18/02/2021 12:50 am
TRC -   Báo cáo tình hình SXKD tháng 01 năm 2021
BÁO CÁO SXKD THÁNG 12 NĂM 2020 (22/01/2021 07:54 am)
BÁO CÁO SXKD THÁNG 11/2020 (22/01/2021 07:51 am)

.:: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
29/01/2021 07:15 am
TRC -  Báo cáo Quản trị Công ty năm 2020
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2020 (13/07/2020 09:37 am)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (13/02/2020 08:58 am)

.:: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019
21/05/2021 07:47 am
TRC - Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 (đã kiểm toán) tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021 (13/04/2021 06:50 am)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020 (22/02/2021 09:09 am)

.:: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2021 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2021
01/06/2021 12:57 am
TRC gửi Cổ đông:  
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021
  2. Chương trình ĐHĐCĐ 2021
  3. Giấy xác nhận tham dự
  4. Giấy ủy quyền tham dự
Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (06/05/2021 07:22 am)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021 (25/03/2021 07:48 am)

.:: BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
Bảng giá cao su các thị trường (tham khảo)
17/09/2013 01:27 am

CẬP NHẬT GIÁ CAO SU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH QUAN TRỌNG

Update rubber price on Tokyo Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, Agricultural Future of Thailand, Singapore Exchange – SGX, Malaysian Rubber Exchange, India (Rubber Board), Rubber Thai…


 

 

Giá cao su tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange (auto update)

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE) (auto update)

 


 

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan – Agricultural Future of Thailand (AFET) ((auto update)

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Xingapo – Singapore Exchange – SGX (auto update)

Chú ý: Hiện cao su kỳ hạn tại SICOM đã chuyển sang giao dịch tại Sở hàng hóa Singapo (Singapore Exchange – SGX)

Các loại cao su được giao dịch là:

  • SICOM RSS3 Rubber Futures
  • SICOM TSR20 Rubber Futures
  • SICOM OTC Rubber SIR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber SMR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber STR20 Futures
  • Để xem giá, các bạn bấm vào mục Contract và chọn loại hàng cần xem.

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch cao su Malaixia – Malaysian Rubber Exchange MRE) (auto update)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan (nguồn từ RUBBER THAI)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su Ấn Độ (nguồn từ Hiệp hội cao su Ấn Độ – Rubber Board)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung


.:: TIN NGÀNH CAO SU
100% tổ đội Cao su Tây Ninh hoàn thành trước kế hoạch
18/12/2017 02:01 am
CSVNO – Góp phần cho Công ty CPCS Tây Ninh hoàn thành kế hoạch (KH) trước 25 ngày là sự cố gắng rất lớn của nhiều tập thể tổ, đội tại 3 nông trường trực thuộc.
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/6/2015 (30/06/2015 12:27 am)
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4/2015 (07/04/2015 12:45 am)

.:: TIN CHỨNG KHOÁN
Công ty CPCS Tây Ninh nhận Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia Công ty CPCS Tây Ninh nhận Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia
23/05/2021 03:04 am

Công ty CPCS Tây Ninh là một trong số ít các doanh nghiệp được vinh danh giải Vàng Chất lượng quốc gia tại “Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019-2020”, diễn ra ngày 25/04/2021 tại Hà Nội.


Bài viết chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/03: Tiếp tục điều chỉnh (24/03/2020 07:31 am)
Góc nhìn 18/03: Khả năng hồi phục tăng lên (18/03/2020 12:34 am)

.:: TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
22/08/2016 08:30 am
Công ty CP Cao su Tây Ninh thông báo tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Cử nhân luật chính quy (18/08/2016 01:35 am)


 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2020
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam