TIN MỚI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 , THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT , CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 , TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022
(10/06/2022 09:07 am)

TRC- Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2022

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây


.:: CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022
18/05/2022 08:57 am
      Công ty Chứng chỉ GFA Certification GmbH đánh giá và cấp chứng chỉ lần 1 chứng nhận cho Công ty CPCS Tây Ninh đã thực hiện hệ thống quản lý rừng bền vững.
      Chiến lược áp dụng phương án Quản lý rừng bền vững vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy Công ty CPCS Tây Ninh rất quyết tâm trong việc tạo ra sản phẩm có giá trị “xanh”, nâng cao tính cạnh tranh bền vững; đồng thời đảm bảo trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng dân cư-xã hội trên địa bàn cây cao su đóng chân.

Thông tin chi tiết chứng chỉ:  Xem hoặc Tải về tại đây
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG (22/07/2013 12:48 am)

.:: ĐIỀU LỆ CÔNG TY
ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH NĂM 2018 ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH NĂM 2018
23/07/2018 06:19 am
Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
ĐIỀU LỆ THAY ĐỔI NĂM 2014 (26/04/2014 03:13 am)
ĐIỀU LỆ THAY ĐỔI NĂM 2013 (09/05/2013 07:44 am)

.:: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
15/03/2022 03:12 am

TRC công bố thông tin:

   - Báo cáo thường niên năm 2021

   - BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 (đính kèm)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (15/03/2021 03:12 pm)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (16/03/2020 06:55 am)

.:: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6 TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
17/12/2021 08:58 am
TRC- CBTT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 do cập nhật thông tin Căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021 (19/11/2021 08:07 am)
TRC- Công bố thông tin (27/09/2021 09:17 am)

.:: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT- GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 CBTT- GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
28/03/2022 08:50 am
TRC công bố thông tin:

1. Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
TRC- Nghị quyết HĐQT ngày 19/11/2021 (19/11/2021 07:55 am)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/11/2021 (10/11/2021 09:04 am)

.:: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
TRC- Công bố thông tin TRC- Công bố thông tin
12/01/2022 02:25 am
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây
Thông báo đấu giá tài sản - Cao su thanh lý (30/12/2021 08:45 am)
Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý (01/12/2021 02:57 am)

.:: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRC- Công bố thông tin TRC- Công bố thông tin
26/01/2022 09:27 am
1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021
2. Nghị quyết số 91/NQHĐQT-CSTN ngày 26/01/2022

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây
TRC- CBTT Nộp hộ thuế TNCN từ cổ tức Đợt 1 năm 2021 (27/12/2021 07:24 am)
TRC- Công bố thông tin (26/07/2021 10:02 am)

.:: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CBTT- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2022 CBTT- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2022
19/04/2022 07:30 am
TRC công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2022
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022
3. Giải trình LNST Quý 1/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước
CBTT- BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021 (25/02/2022 01:25 am)
CBTT- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2021 (18/01/2022 09:35 am)

.:: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
28/05/2022 10:56 am
TRC- Công bố thông tin ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (08/05/2022 07:25 am)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2022 (08/05/2022 05:39 am)

.:: BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
Bảng giá cao su các thị trường (tham khảo)
17/09/2013 01:27 am

CẬP NHẬT GIÁ CAO SU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH QUAN TRỌNG

Update rubber price on Tokyo Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, Agricultural Future of Thailand, Singapore Exchange – SGX, Malaysian Rubber Exchange, India (Rubber Board), Rubber Thai…


 

 

Giá cao su tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange (auto update)

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE) (auto update)

 


 

 

————————————————————————————-
Giá cao su tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan – Agricultural Future of Thailand (AFET) ((auto update)

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Xingapo – Singapore Exchange – SGX (auto update)

Chú ý: Hiện cao su kỳ hạn tại SICOM đã chuyển sang giao dịch tại Sở hàng hóa Singapo (Singapore Exchange – SGX)

Các loại cao su được giao dịch là:

  • SICOM RSS3 Rubber Futures
  • SICOM TSR20 Rubber Futures
  • SICOM OTC Rubber SIR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber SMR20 Futures
  • SICOM OTC Rubber STR20 Futures
  • Để xem giá, các bạn bấm vào mục Contract và chọn loại hàng cần xem.

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

 

————————————————————————————-

Giá cao su tại Sở giao dịch cao su Malaixia – Malaysian Rubber Exchange MRE) (auto update)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su giao ngay tại Thái Lan (nguồn từ RUBBER THAI)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

————————————————————————————-

Giá cao su Ấn Độ (nguồn từ Hiệp hội cao su Ấn Độ – Rubber Board)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung


.:: TIN NGÀNH CAO SU
100% tổ đội Cao su Tây Ninh hoàn thành trước kế hoạch
18/12/2017 02:01 am
CSVNO – Góp phần cho Công ty CPCS Tây Ninh hoàn thành kế hoạch (KH) trước 25 ngày là sự cố gắng rất lớn của nhiều tập thể tổ, đội tại 3 nông trường trực thuộc.
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/6/2015 (30/06/2015 12:27 am)
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/4/2015 (07/04/2015 12:45 am)

.:: TIN CHỨNG KHOÁN
Công ty CPCS Tây Ninh nhận Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia Công ty CPCS Tây Ninh nhận Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia
23/05/2021 03:04 am

Công ty CPCS Tây Ninh là một trong số ít các doanh nghiệp được vinh danh giải Vàng Chất lượng quốc gia tại “Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019-2020”, diễn ra ngày 25/04/2021 tại Hà Nội.


Bài viết chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/03: Tiếp tục điều chỉnh (24/03/2020 07:31 am)
Góc nhìn 18/03: Khả năng hồi phục tăng lên (18/03/2020 12:34 am)

.:: TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
22/08/2016 08:30 am
Công ty CP Cao su Tây Ninh thông báo tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Cử nhân luật chính quy (18/08/2016 01:35 am)


 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
TRC- Công bố thông tin
TRC- Công bố thông tin
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam